Demski-Renowacje

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ WNIOSKI DOTACYJNE

Firma Demski-Renowacje zajmuje się pisaniem programów prac konserwatorskich i wniosków dotacyjnych. Polega to między innymi na przygotowaniu dokumentacji, która opisuje planowane działania w zakresie konserwacji obiektów oraz wnioskowanie o przyznanie dotacji finansowej na ich realizację. 

Skupiamy się na analizie stanu obiektów. Należy dokładnie przeanalizować stan techniczny obiektów, które będą poddawane konserwacji. W przypadku zabytków może być konieczne wykonanie inwentaryzacji, opracowanie dokumentacji fotograficznej, badania materiałów itp. Wszystko to pomaga w zrozumieniu zakresu prac konserwatorskich i określeniu ich kosztów.

Opracowujemy szczegółowy plan prac konserwatorskich, w którym uwzględnione są etapy, odpowiedzialni wykonawcy, terminy oraz koszty. 

Wnioskowanie o przyznanie dotacji finansowej na realizację prac konserwatorskich wymaga opracowania dokumentacji, która przedstawia uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac, opis planowanych działań, wycenę kosztów oraz informacje o beneficjentach i ich zdolnościach do realizacji projektu.

Biuro czynne:

Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30

W soboty od 9:00 do 15:00

Renowacje kamienic i zabytków w Toruniu

Kontakt

+48 509 936 196

biuro@demski-renowacje.pl


Grudziądzka 132,

87-100 Toruń

Copyright © 2024 Dlaczego.pro All Rights Reserved.