Demski-Renowacje

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W 3D

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów zabytkowych w 3D to proces, w którym za pomocą specjalistycznego oprogramowania i technik pomiarowych tworzone są trójwymiarowe modele digitalizacyjne obiektów historycznych lub zabytkowych. Ten proces polega na dokładnym pomiarze i dokumentowaniu każdego elementu architektonicznego danego obiektu, takich jak ściany, kolumny, dachy, detale dekoracyjne itp., w celu stworzenia możliwie precyzyjnego modelu 3D obiektu. Inwentaryzacja taka ma na celu zachowanie informacji o architekturze i budowie zabytkowych obiektów, których stan może ulegać degradacji, zniszczeniu lub może ulec zmianom w wyniku planowanych lub przypadkowych działań. Dzięki takim modelom 3D można przeprowadzać analizy, rekonstrukcje i wirtualne zwiedzanie zabytków, a także służą one jako ważne źródło informacji dla architektów, badaczy, konserwatorów i projektantów.

Biuro czynne:

Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30

W soboty od 9:00 do 15:00

Renowacje kamienic i zabytków w Toruniu

Kontakt

+48 509 936 196

biuro@demski-renowacje.pl


Grudziądzka 132,

87-100 Toruń

Copyright © 2024 Dlaczego.pro All Rights Reserved.